ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

27 Απριλίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑθήνα, 26/4/2018


Συνάδελφοι,

Το προεδρείο του Συνδικάτου πραγματοποίησε την Τρίτη 24-4-2018 παράσταση διαμαρτυρίας στο Γενικό Δ/ντή, απαιτώντας σαφή ενημέρωση για τις εξελίξεις σε σχέση με τις διαφαινόμενες μεθοδεύσεις για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΙΓΜΕ, καθώς και τα βήματα επίλυσης των υπόλοιπων προβλημάτων, με παράλληλο στόχο να καταστεί σαφές στη Διοίκηση ότι δυσκολεύει τη σύγκλιση επόμενου Δ.Σ. του ΙΓΜΕ χωρίς να περιέχει σαφή και ουσιαστική δέσμευση και έγκριση ενεργειών για την επίλυση του 25%, καθώς και σαφή τοποθέτηση για το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου του Ινστιτούτου.
 Α) Μισθολογική περικοπή 25% 
Κατά την παράσταση που πραγματοποιήθηκε προς το Γενικό Διευθυντή από τα παρόντα μέλη του προεδρείου του Συνδικάτου (Γ. Γραμματέα και Αντιπρόεδρο), η μόνη εξέλιξη που προέκυψε αφορούσε το 25%, όπου ο Γ.Δ/ντής μας ενημερώσε ότι διαβίβασε στο ΥΠΕΝ ένα σχέδιο τροπολογίας που επεξεργάστηκε η Διοίκηση για να διασφαλιστεί η ίδια από τυχόν κατηγορία της για απιστία, στην περίπτωση που διακόψει την παράνομη περικοπή του 25%, είτε για την επιβάρυνση του ΙΓΜΕ από τόκους υπερημερίας. Αρνήθηκε όμως να δώσει στο Συνδικάτο το έγγραφο, χωρίς μάλιστα να επικαλεστεί λόγους εμπιστευτικότητας.
Παρά το γεγονός ότι επανέλαβε την αναφορά του περί συμφωνίας των αρμόδιων υπουργείων για την επιχειρούμενη ρύθμιση και την επιδίωξή του να χορηγηθεί αναδρομικά από τη μισθοδοσία του Απριλίου 2018, δεν ήταν σε θέση να προβεί σε καμία εκτίμηση για τον χρόνο της νομοθέτησης. 
Με βάση τα παραπάνω, ανεξάρτητα από την αγωνιστική πίεση που θα ασκήσουμε στο ΥΠΕΝ, επανεξετάζουμε την πιθανότητα παράλληλης συνέχισης των διαδικασιών του ΟΜΕΔ ώστε να υπάρξει πίεση για την επίσπευση λύσεων.
 Β) Θέμα ΕΘΝΙΚΗΣ και θεσμικό πλαίσιο
 Ο Γενικός Διευθυντής ήταν για άλλη μια φορά ελάχιστα διαφωτιστικός, παραμένοντας στη θέση ότι το θέμα το χειρίζεται ο Υπουργός. Αντιλαμβάνεται, δήλωσε, ότι οι τελεσίδικες αποφάσεις δεν είναι δυνατό να μην εκτελεστούν, ταυτόχρονα όμως πρέπει να λειτουργεί και το ΙΓΜΕ. Αρνήθηκε όμως να μας δώσει τις προτάσεις του δικηγόρου στον οποίο ανέθεσε να “θωρακίσει” το ΙΓΜΕ από την απειλή των κατασχέσεων. Προς αξιολόγηση μένει η εκτίμησή του ότι η όποια νέα ρύθμιση του θέματος προταθεί από το ΥΠΕΝ θα δοθεί σε διαβούλευση, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να απαιτηθεί κάποια μικρή παράταση ισχύος της τροπολογίας. 
Η επαναλαμβανόμενη από τον κ. Γ.Δ/ντή αόριστη αναφορά σε Υπουργική νομοθετική πρωτοβουλία για την οποία ουδεμία πληροφορία ή δέσμευση για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας έδωσε, δε συμβάλει σε αυτό που είναι το πραγματικά ζητούμενο: Mία αξιοπρεπή και οριστική διευθέτηση του θέματος, μέσα από μια έντιμη διαπραγμάτευση που εδώ και δύο χρόνια προτείνει το Συνδικάτο.
 Και στο δεύτερο αυτό θέμα επομένως, τόσο η Διοίκηση όσο και ο Υπουργός, ακολουθούν την ίδια τακτική με το θέμα του 25%, που συνίσταται στην εξαγορά χρόνου και τον αιφνιδιασμό.

Συνάδελφοι, Σε μια πρώτη αξιολόγηση της συνάντησης αυτής, διαπιστώνεται η διατήρηση της ασάφειας για την επίλυση του 25% και η έλλειψη ουσιαστικών δεσμεύσεων για το θεσμικό πλαίσιο του Ινστιτούτου.
 Ως εκ τούτου το Προεδρείο, και ενόψει των δρομολογημένων αποφάσεων των οργάνων του Συνδικάτου (ΔΣ, ΓΣ), μετέφερε στον Γενικό Διευθυντή την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη στα δύο μείζονα θέματα. Διατηρούνται επομένως οι λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι δεν θα επιτρέψουν επόμενη σύγκλιση του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ κλιμακώνοντας τον αγώνα μας εντός και εκτός του ΙΓΜΕ.

Παραμένοντας στην κατεύθυνση για την υλοποίηση των ενεργειών που δρομολογήσαμε και θα δρομολογήσουμε προς τη Διοίκηση, το ΥΠΕΝ και το Γραφείο Πρωθυπουργού, σας καλούμε σε ενεργή παρακολούθηση και αγωνιστική συμμετοχή σας σε όλες αυτές τις συνδικαλιστικές δράσεις του Συνδικάτου.


ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: