ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

23 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

                                                                                                            
                                                                                   17 Οκτώβρης 2018

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκη


Κύριε Υπουργέ

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ήταν και είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

Δυστυχώς το πρόσφατο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο καταργείται το ΙΓΜΕ και ιδρύεται στη θέση του η «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ)», παρά τα θετικά βήματα που κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, κάθε άλλο παρά θα επιτύχει την εκπλήρωση του σκοπού που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του σχεδίου και τούτο διότι:

Η μετατροπή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών από νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σε «Αρχή» που θα λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το καθιστά μια Δημόσια Υπηρεσία που δυστυχώς δε θα έχει την ευελιξία λειτουργίας που έχουν άλλα ερευνητικά ινστιτούτα και ερευνητικοί φορείς της χώρας και που η ευελιξία αυτή είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της πολυδιάστατης ερευνητικής και εφαρμοσμένης δράσης του καταξιωμένου Κρατικού Γεωλογικού και Μεταλλευτικού Φορέα της χώρας, του ΙΓΜΕ.

Οι στόχοι της «Αρχής» φρονούμε ότι δεν θα καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν με τον τόσο μικρό αριθμό Γεωλόγων και άλλων Επιστημόνων που προβλέπει το σχέδιο νόμου. Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις είναι πολύ λίγες για καλύψουν τις απαιτήσεις των και αντικειμένων της νέας «Αρχής». Θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη οι πρόσφατες μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αναδιάρθρωση του ΙΓΜΕ.

Η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου ΙΓΜΕ στο Υπουργείο Οικονομικών μπορεί μεν προσωρινά να τα διαφυλάσσει από πιθανές διεκδικήσεις δικαιωμένων από τα δικαστήρια πρώην εργαζομένων στο ΙΓΜΕ, όμως καθιστά μάλλον προβληματική, εάν όχι αδύνατη, την λειτουργία και συντήρηση του σημαντικού αριθμού των εξειδικευμένων και άριστα εξοπλισμένων εργαστηρίων και άλλων πανάκριβων υποδομών που χρησιμοποιούνται σήμερα από το ΙΓΜΕ.

Κάνουμε έκκληση στο Υπουργείο, να επανεξετάσει το σχέδιο νόμου σε συνεργασία με καταξιωμένους πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς, έτσι ώστε η νέα «Αρχή» που θα πρέπει να ξαναγίνει Ινστιτούτο, να αποκτήσει εκείνη την οργανωτική δομή και ευελιξία που θα της επιτρέψουν να συμβάλλει για άλλη μια φορά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και να συνεισφέρει στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Περιβάλλοντος Δεν υπάρχουν σχόλια: