ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

04 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Προς ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ
 ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ

Αθήνα, 4/10/2018
Α.Π. 78/6.3

Κύριε Λιάκο,

Λάβαμε την Πέμπτη 27/9/2018 τις προτάσεις του ΥΠΕΝ τόσο για το πρόβλημα των αποζημιώσεων αποχώρησης (λήξαν συμβόλαιο με Εθνική Ασφαλιστική), όσο και για το Σχέδιο νόμου που προτίθεται να καταθέσει για το ΙΓΜΕ.
Σε ότι αφορά το πρόβλημα των μη καταβολών των αποζημιώσεων αποχώρησης, εκτιμούμε ότι η πρόταση του ΥΠΕΝ αποτελεί βάση για συζήτηση (συνημμένο σχετικό 1), θεωρούμε όμως ότι μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, κυρίως ως προς το διαθέσιμο ποσό, ώστε να επιτρέπει τη σχεδόν ομόφωνη αποδοχή της από τους εν ενεργεία και ήδη αποχωρήσαντες από το ΙΓΜΕ και να λύσει με απόλυτη επιτυχία ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του Ινστιτούτου.
Σε ότι αφορά το σχέδιο νόμου για τη μετατροπή του ΙΓΜΕ σε ΝΠΔΔ, διατυπώσαμε ήδη και δημόσια τις πρώτες εκτιμήσεις μας (συνημμένο σχετικό 2), όπου προτείνουμε τη μη προώθηση του σχεδίου και την επανεξέτασή του περιεχόμενού του, ώστε να μη βάλει το ΙΓΜΕ σε μια περιπέτεια που μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική.
Δυστυχώς στη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό ΠΕΝ τη Δευτέρα 1/10/18, ο κ. Σταθάκης εμφανίστηκε αμετακίνητος στις υπάρχουσες προσεγγίσεις τόσο για το ύψος του διαθέσιμου ποσού για την επίλυση του προβλήματος της Εθνικής, όσο και για τη μη προώθηση και επανεξέταση του περιεχομένου του σχεδίου νόμου.
Σημειώνουμε ακόμη ότι και στο ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα της παράνομης επιπλέον παρακράτησης 25% από τους μισθούς των εργαζομένων, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του Υπουργού ΠΕΝ να προχωρήσει τη διαδικασία άρσης αυτής, αφού καλύπτεται και από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό, το πρόβλημα αυτό όχι μόνο παραμένει άλυτο αλλά και περιπλέκεται δραματικά σε περίπτωση ψήφισης του νέου σχεδίου νόμου και δημιουργεί εργαζόμενους πολλών μισθολογικών ταχυτήτων.
Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί σας για να συζητήσουμε τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων των ανωτέρω, χωρίς να εισέλθει το ΙΓΜΕ σε περιπέτειες που μπορεί να υπονομεύσουν τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητά του και οι εργαζόμενοι σε νέα περίοδο κινητοποιήσεων για τα στοιχειώδη εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματά τους.
συνημμένο σχετικό 1

Πρόταση εξωδικαστικής ρύθμισης για τις απαιτήσεις συνταξιούχων και εργαζομένων κατά του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)

Οι απαιτήσεις:

Με βάση τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη διάθεσή του, το ύψος του κεφαλαίου των απαιτήσεων κατά του Ι.Γ.Μ.Ε. σήμερα είναι:

α) Συνταξιούχοι

Το κεφάλαιο των απαιτήσεων των συνταξιούχων (285 άτομα) ανέρχεται σε 26,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

β) Εργαζόμενοι

Το κεφάλαιο των απαιτήσεων των εργαζομένων (198 άτομα) ανέρχεται σε 13,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Η πρόταση:

Καταβολή του 60% του κεφαλαίου των απαιτήσεων συνταξιούχων και εργαζομένων σε μία δόση εντός του τρέχοντος έτους 2018 με ταυτόχρονη παραίτηση από οιαδήποτε άλλη αξίωσή τους έναντι του Ι.Γ.Μ.Ε. (υπόλοιπο κεφάλαιο, τόκοι υπερημερίας και επιδικίας, δικαστικά έξοδα). Το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο ποσό του κεφαλαίου της απαίτησης κάθε συνταξιούχου και εργαζομένου θα παρακρατηθεί κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 15 παρ. 4 και 62 παρ. 1 περ. ε’ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Η διαδικασία:

Θα προωθηθεί προς ψήφιση νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει το μηχανισμό της εξωδικαστικής ρύθμισης και ειδικότερα:

• Τη δέσμευση του ποσού των 24 εκατομμυρίων ευρώ
για το σκοπό της εξωδικαστικής ρύθμισης.
• Την κατάθεση του ποσού αυτού σε ειδικό λογαριασμό.
• Τη διαδικασία της παραίτησης των εργαζομένων και των συνταξιούχων από κάθε απαίτησή τους έναντι του Ι.Γ.Μ.Ε.
• Τη διαδικασία εκταμίευσης του ποσού που αντιστοιχεί στο 60% του κεφαλαίου της απαίτησης κάθε συνταξιούχου και εργαζόμενου.

*Με βάση τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, το 60% του κεφαλαίου των απαιτήσεων των συνταξιούχων και των εργαζομένων έχει προϋπολογισθεί στο ποσό αυτό. Συγχρόνως, το ποσό των 24 εκ. ευρώ αποτελεί το (μέγιστο) κονδύλι που δύναται να εξασφαλισθεί για το σκοπό της εξωδικαστικής ρύθμισης από τον κρατικό προϋπολογισμό.


Συνημμένο 2

Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ δηλώνουν και δημόσια για άλλη μια φορά ότι είναι διαθέσιμοι να συζητήσουν προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας του ΙΓΜΕ, να τις υιοθετήσουν και να παλέψουν για την εφαρμογή τους.
 Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα δεχτούν αλλαγές που μοναδικό στόχο έχουν τα δημοκρατικά και εργασιακά δικαιώματά τους, αλλαγές που θα οδηγήσουν το ΙΓΜΕ σε αδυναμία να υπηρετεί τους βασικούς στόχους του.
 Ελπίζουμε ότι ο Υπουργός ΠΕΝ δεν έχει αντιληφθεί τη διάσταση και τις επιπτώσεις των αλλαγών που προτείνονται.
 Πιστεύουμε ότι στη συνάντηση μαζί του, η οποία έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα 1/10/18, θα κυριαρχήσει η λογική και θα υπάρξει διέξοδος.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28/9/2018
 Α.Π. 75/6.3

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΝΕΟ ΙΓΜΕ:
 ΔΗΜΟΣΙΟ-ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ – ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Μας κοινοποιήθηκε προχθες το απόγευμα για διαβούλευση, η πρόταση του Υπουργού ΠΕΝ για το νέο νομικό καθεστώς που προτείνεται για το ΙΓΜΕ.
 Η πρόταση:
   • Καταργεί το ΙΓΜΕ ως ΝΠΙΔ (λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση), και στη θέση του συστήνει την «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών», ως ΝΠΔΔ.
   • Ενώ διατηρούνται στο νέο φορέα οι στόχοι και τα αντικείμενα που υπηρετεί σήμερα το ΙΓΜΕ, αυτό προβλέπεται να λειτουργεί ως μια τυπική υπηρεσία Δημοσίου, με τα πάντα να ρυθμίζονται από το Δημοσιο-Υπαλληλικό Κώδικα και τις σχετικές διατάξεις, με παντελή απουσία οποιασδήποτε ρύθμισης που να εξασφαλίζει τον ερευνητικό χαρακτήρα του σε ότι αφορά στο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό (αξιολόγηση, διαδικασίες κρίσης, επιμορφώσεις, κίνητρα κ.α.).
   • Διογκώνει τη γραφειοκρατική δομή και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, με πλήθος διορισμένων διευθυντικών στελεχών και συμβούλων, ενώ ελαχιστοποιεί τις οργανικές θέσεις σε 220, όταν οι συντηρητικότερες εκτιμήσεις για το αναγκαίο προσωπικό ήταν 520 άτομα.
   • Δεν εξασφαλίζεται η διατήρηση κανενός από τα δικαιώματα που έχουν μέχρι σήμερα κατοχυρώσει οι εργαζόμενοι μέσω ΣΣΕ και ΚΚΠ του ΙΓΜΕ.
   • Ενώ περιέχεται αναφορά στις μισθολογικές ρυθμίσεις που αφορά τις παράνομες παρακρατήσεις των μισθών του προσωπικού, είναι ασαφές αν και κατά πόσο αυτή καλύπτει και λύνει το πρόβλημα.
   • Καταργεί την παρουσία στο Δ.Σ. του φορέα Εκπροσώπου των Εργαζομένων.
   • Με τη διαδικασία της εκκαθάρισης, εξανεμίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικήσουν ακόμα και δικαστικά οποιεσδήποτε άρσεις αδικιών και παρανομιών, δικαιωμάτων και απαιτήσεων που προκύπτουν μέχρι τη λύση του ΙΓΜΕ.
Το περιεχόμενο της πρότασης επαληθεύει τις προβλέψεις μας ότι η αλλαγή του νομικού καθεστώτος δεν θα επιφέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα ή βελτίωση στη λειτουργία του Ινστιτούτου, αλλά αντίθετα θα εκκινήσει μια περίοδος ουσιαστικής νέκρωσης του ΙΓΜΕ, το οποίο υπό το νέο καθεστώς θα αδυνατεί να υπηρετήσει τουλάχιστον με την τωρινή αποτελεσματικότητα τους στόχους και τα αντικείμενα που του ανατίθενται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: