ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

05 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 5/11/2018

Α.Π. 88/6.3


ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΓΜΕ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣυνάδελφοι,
Όπως είχαμε πληροφορηθεί από το Γρ. του Υπουργού ΠΕΝ και τη Γ.Δ. του ΙΓΜΕ, κατατέθηκε την Πέμπτη 1/11/18 στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) της Βουλής, το κείμενο του Σ.Ν. για το ΙΓΜΕ, όπως διαμορφώθηκε από το ΥΠΕΝ μετά τη διαδικασία της διαβούλευσης.
Η ΚΕ.Ν.Ε. είναι μια επιτροπή που στην ουσία ελέγχει κάθε Σ.Ν. που της αποστέλλεται από τη Γεν. Γρ. της Κυβέρνησης, κυρίως σε ότι αφορά στη νομική ορθότητα του περιεχομένου του, αν έρχεται σε αντίθεση με άλλους νόμους και διατάξεις κ.λ.π. και εισηγείται σχετικά.
Εμείς αμέσως μετά από αυτή την πληροφόρηση, ζητήσαμε από το Γρ. του Υπουργού ΠΕΝ να μας γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο του Σ.Ν στην τελική διαμόρφωσή του από το ΥΠΕΝ. Παράλληλα ζητήσαμε συνάντηση με το Δ/ντη του Γραφείου του Υπουργού ΠΕΝ, ώστε να συζητήσουμε για το τελικό περιεχόμενο του προτεινόμενου Σ.Ν. και να δούμε τυχόν αντιθέσεις και προβλήματα που θα μπορούσαν να λυθούν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία συζήτησής του.
Δυστυχώς, υπήρξε άρνηση κοινοποίησης του κειμένου, με τη δικαιολογία ότι αυτό θα ήταν στην ουσία επανέναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης. Επιμείναμε στο αίτημά μας, αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχουμε καμιά θετική ανταπόκριση.

Συνάδελφοι,
Είναι προφανές ότι εδώ δεν τίθενται θέματα τύπου αλλά ουσίας. Προφανώς και δεν μπορούμε να περιμένουμε με σταυρωμένα χέρια μέχρι το Σ.Ν. να κατατεθεί στη Βουλή, χωρίς καν να γνωρίζουμε ποιες από τις προτάσεις μας που διατυπώθηκαν στη διαβούλευση έχουν ενσωματωθεί στο Σ.Ν. και με ποιο τρόπο.
Είναι επίσης προφανές ότι εάν δεν μας κοινοποιηθεί το Σ.Ν., η συνάντηση και η συζήτηση με το Γρ. Υπουργού δεν έχει κανένα νόημα.
Στο Δ.Σ. του Συνδικάτου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, συζητήθηκαν τα παραπάνω και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις που ανακοινώθηκαν και εγκρίθηκαν και από τη συγκέντρωση των εργαζομένων που ακολούθησε αμέσως μετά:

   1. Επιμένουμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν η απόσυρση του Σ.Ν.

   2. Ζητάμε μέχρι αύριο το μεσημέρι να μας κοινοποιηθεί το κείμενο του Σ.Ν., όπως κατατέθηκε στην ΚΕ.Ν.Ε. Στη συνέχεια να υπάρξει συνάντηση με το Γρ. Υπουργού για να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση για όποιο πρόβλημα τυχόν προκύψει.

    3. Σε περίπτωση που αυτό δεν πραγματοποιηθεί, αποφασίστηκε για την Τετάρτη, 7/11/18 λειτουργική κατάληψη του ΙΓΜΕ (ώστε ο κ. Γ.Δ. να μπορεί να παρέμβει στο ΥΠΕΝ για το θέμα) και τρίωρη Στάση Εργασίας 12:30-15:30 με παράλληλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΝ, για να απαιτήσουμε να μας δοθεί το κείμενο του προτεινόμενου Σ.Ν.

    4. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζουμε τόσο στη Διοίκηση του ΙΓΜΕ όσο και στο ΥΠΕΝ, ότι εκκρεμεί και απαιτεί άμεση λύση το πρόβλημα των παράνομων παρακρατήσεων των μισθών μας από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2018 (θεωρώντας αξιόπιστη τη διαβεβαίωση της Διοίκησης ότι στην καταβολή του μισθού του Νοεμβρίου - χωρίς παρακρατήσεις - θα συμπεριλαμβάνεται και η επιστροφή των παρακρατήσεων Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου). Οι εργαζόμενοι έχουν διατυπώσει εναλλακτικές προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος και αναμένουν. Σε περίπτωση που αυτό δεν υλοποιηθεί μέχρι την ψήφιση του Σ.Ν., έχουμε διαβεβαιώσει Διοίκηση και Υπουργείο ότι ο νέος φορές αποκλείεται να λειτουργήσει ούτε για μία μέρα, μέχρι να δοθεί λύση στο πρόβλημα.


sfragida stogyli.jpg
Δεν υπάρχουν σχόλια: