ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

21 Σεπτεμβρίου 2016

Συνέντευξη Τύπου Συνδικάτου ΙΓΜΕ για την ΚΥΑ τιμολόγησης του νερού 21/9/2016


Την  Τετάρτη 21/9/16 στις 11.00 π.μ. θα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΚΑ (Μάρνης & Γ΄ Σεπτεμβρίου 48β) συνέντευξη τύπου με θέμα:

«Η ΚΥΑ της τιμολόγησης του νερού οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση του,
ο ρόλος του ΙΓΜΕ και των φορέων που ασχολούνται με την διαχείριση του».

Η συνέντευξη τύπου οργανώθηκε από το Συνδικάτο Εργαζομένων ΙΓΜΕ αντιδρώντας στην λογική εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης κάθε φυσικού και κοινωνικού αγαθού όπως είναι το νερό αλλά και στην υποβάθμιση του Ινστιτούτου (βασικού φορέα στην έρευνα των υπόγειων νερών) που από την επανασύσταση του μετά τον Ιούλη 2015 έχει εγκαταλειφθεί και μαραζώνει.

Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα σχετικά με τους υδατικούς πόρους της χώρας. Τα προβλήματα αυτά είναι πολλά, σύνθετα και συνδέονται:
με τη συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση νερού για διάφορες χρήσεις
με τις συνεχώς αυξανόμενες περιβαλλοντικής φύσεως δυσμενείς επιπτώσεις λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων
με τις επαναλαμβανόμενες περιόδους ξηρασίας
με την έλλειψη σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των υδατικών μας πόρων
το σοβαρότερο  όμως είναι η λογική της αντιμετώπισης του σαν ένα εμπορεύσιμο αγαθό και η επιβαλλόμενη από την Οδηγία 2000-60 τιμολόγηση του, που γίνεται πράξη με την ΚΥΑ του ΥΠΕΝ.
Είναι προφανές ότι η τιμολόγηση του νερού δεν μπορεί να συμβάλλει, όπως ισχυρίζεται στην εισηγητική  έκθεση της ΚΥΑ, στην βελτίωση των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη των υδατικών πόρων αφού και τις υπηρεσίες αυτές τις έχει διαλύσει η πολιτική της μέχρι σήμερα εφαρμογή της Οδηγίας και η εθνική εξειδίκευση της.
Εξάλλου η πρακτική από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της Οδηγίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα που συνδέεται με την υποβάθμιση των νερών δεν έχει επιλυθεί, αλλά και η παραγωγική ανάπτυξη των υδατικών πόρων έχει εγκαταλειφθεί με πρόσχημα την αναφορά της οδηγίας στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, που τελικά ούτε ανάπτυξη είναι, ούτε περιβαλλοντικά συμβατή, αλλά η όποια αναπτυξιακή δραστηριότητα γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Δεδομένου ότι η επίκληση της  υπάρχουσας Νομοθεσίας (Ν 3199. ΠΔ51/2007) από την Κυβέρνηση για την έκδοση ΚΥΑ τιμολόγησης του νερού δεν την απαλλάσσει των πολιτικών ευθυνών της για την υλοποίηση της Οδηγίας που σε ότι αφορά το Νερό (υπόγειο και επιφανειακό) στοχεύει στην εμπορευματοποίηση του και τελικά στην ιδιωτικοποίηση του. Επίσης, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι στα πλαίσια του νέου μνημονίου, τόσο η ΕΥΔΑΠ όσο και η ΕΥΑΘ βρίσκονται στο στόχαστρο της ιδιωτικοποίησης.
Παρευρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι επιστημονικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων που ασχολούνται με το νερό, αλλά και εκπρόσωποι κομμάτων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με παρέμβαση τους, προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τα προβλήματα που συνδέονται με την προστασία, ανάπτυξη και διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας και σε συνεργασία για να υπάρξει μέτωπο ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: