ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

03 Ιουλίου 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΕΣΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΓΜΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ
3/7/2017
Συνάδελφοι,
Σας κοινοποιούμε το σχέδιο άμεσων δράσεων του Συνδικάτου, το οποίο επεξεργάστηκε και κατέληξε η Κίνησή μας, ως προτάσεις για συζήτηση στο σώμα αμέσως μετά τις εκλογές.
1.      Άμεση σύγκλιση του νέου Δ.Σ. το ταχύτερο δυνατό, όχι αργότερα από τις 14/7/17. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η ΚΕΕ και οι ΤΕΕ θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των καταμετρήσεων και πρακτικών το ταχύτερο δυνατό, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκλιση σε σώμα του Δ.Σ.νωρίτερα από τις 14/7/17.
2.      Συνάντηση με τον Υπουργό ΥΠΕΝ την επομένη της σύγκλισης σε σώμα του Δ.Σ., με μοναδικό θέμα την καταβολή των δεδουλευμένων. Προτείνεται να δοθεί διορία μίας εβδομάδας στον Υπουργό για να ξεκινήσει η εκταμίευση των δεδουλευμένων, με την εγγύηση βέβαια ότι θα καταβληθούν όλα και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
3.      Έκτακτη Γενική Συνέλευση Κεντρικών και Παραρτημάτων τη μεθεπομένη της σύγκλισης σε σώμα του Δ.Σ., με δικαίωμα όχι μόνο έκφρασης γνώμης αλλά και ψήφου και στους συναδέλφους των Παραρτημάτων (βλέπε παρακάτω). Μοναδικό θέμα της Γ.Σ. θα είναι η συζήτηση, με την παρουσία και συμβολή έγκριτων νομικών συμβούλων, όλων των πιθανών σεναρίων, ενεργειών και δράσεων για να εξασφαλιστεί η μισθοδοσία μας, αν οι όποιες αποφάσεις και δράσεις του Υπουργού μέχρι το τέλος της διορίας που θα έχει δοθεί δεν ικανοποιούν. Οι αποφάσεις θα αφορούν τόσο στη δρομολόγηση νομικών-δικαστικών ενεργειών, όσο και στο σχεδιασμό των αγωνιστικών κινητοποιήσεων για την εξασφάλιση της πληρωμής μας.
Επειδή τον Αύγουστο κρίνεται ότι δεν θα καταστεί δυνατή κάποια παρέμβαση, τον Σεπτέμβριο, με την προσδοκία ότι θα έχει έως οριστεί και έλθει η νέα Διοίκηση και θα τρέχει ομαλά η μισθοδοσία μας, προτείνονται τρεις Γενικές Συνελεύσεις:
1.      Η πρώτη Γ.Σ. θα έχει ως αποκλειστικό θέμα την επαναλειτουργία του ΙΓΜΕ, σε ότι αφορά στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, στα προγράμματα έρευνας και σε όλες τις απαραίτητες υποδομές του (Εργαστήρια, Συνεργείο κλπ.). Κύριος στόχος να καταλήξουμε στις βέλτιστες ενέργειες και δράσεις για την άμεση δρομολόγηση των απαραίτητων προσλήψεων, τη χρηματοδότηση και έναρξή των προγραμμάτων και τη λειτουργία των απαραίτητων υποδομών. Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν σαφή και διακριτά τα όρια παρέμβασης του Συνδικάτου σχετικά με τα προγράμματα έρευνας, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως σε ποιο βαθμό και επίπεδο εμπλέκεται το Συνδικάτο με αυτά, για να αποφευχθούν συγκρούσεις και παρεξηγήσεις που έχουν ταλαιπωρήσει στο παρελθόν Συνδικάτο και συναδέλφους.
2.      Η δεύτερη Γ.Σ.θα έχει αποκλειστικό θέμα την εξασφάλιση της απόδοσης των παράνομων περικοπών του 25% και του ανθυγιεινού επιδόματος. Στη συνέλευση, με την παρουσία έγκριτων νομικών συμβούλων και με πλήρη στοιχεία από τη Ν.Υ. του ΙΓΜΕ, μετά από την πλήρη ενημέρωση όλων των συναδέλφων για την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τότε από το πλήθος των υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί ή/και προωθηθεί για το 25%, έχοντας εκτιμήσει και το κόστος της απόδοσης των περικομμένων ποσών, θα συνθέσουμε μια βέλτιστη πρόταση και θα αποφασίσουμε τις σχετικές κινήσεις και ενέργειες για τη λύση του προβλήματος.
3.      Η τρίτη Γ.Σ. θα έχει ως αποκλειστικό θέμα αυτό της Εθνικής Ασφαλιστικής, σε ότι αφορά στους εν ενεργεία συναδέλφους. Και σε αυτή τη Γ.Σ., όπως παραπάνω, θα επιδιωχθεί η σύνθεση και έγκριση από το σώμα της βέλτιστης πρότασης για την προώθηση του θέματος.
Μετά την ολοκλήρωση των τριών παραπάνω συνελεύσεων, με βάση τις εξελίξεις στο όλο θέμα της λειτουργίας του ΙΓΜΕ, προτείνεται να διοργανωθεί αρχές Οκτωβρίου μια Ημερίδαή/και εκδήλωση τύπου «Ανοιχτές Πόρτες», τόσο στα κεντρικά όσο και στα Παραρτήματα, η οποία θα στοχεύει να φέρει το ΙΓΜΕ στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με πλήρη τεκμηρίωση του οικονομικού «κόστους» της επαναλειτουργίας του ΙΓΜΕ, σε σχέση με το όφελος που θα έχει από τη λειτουργία του η κοινωνία και η Πολιτεία.
Συνάδελφοι,
Για να έχουμε σε όλα τα παραπάνω προσδοκίες για θετικές λύσεις και προοπτικές βελτίωσης της κατάστασης και λειτουργίας του ΙΓΜΕ, πρωταρχική προϋπόθεση είναι η ενεργή συμμετοχή στο Συνδικάτο ΌΛΩΝ των εργαζομένων στο ΙΓΜΕ, ιδιαίτερα δε όλων των νέων συναδέλφων που σήμερα εκπροσωπούνται ελάχιστα σε αυτό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την απόλυτη συλλογικότητα, τη δημοκρατία, το σεβασμό όλων των απόψεων των συναδέλφων ανεξάρτητα από την όποια δική μας γνώμη και άποψη.
Πρωταρχικό μέλημα της ΚΕΣΙ θα είναι τόσο η λειτουργία του Δ.Σ. όσο και αυτή των Γ.Σ. να εξασφαλίζουν τα παραπάνω. Για το λόγο αυτό προτείνουμε και σχεδιάζουμε:
·   Κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους που σήμερα δεν συμμετέχουν ή δεν είναι καν μέλη του Συνδικάτου (αποχωρήσαντες, διαγραφέντες ή ουδέποτε εγγραφέντες), να πλαισιώσουν από τις 11/7 το Συνδικάτο και να εργαστούμε μαζί, συλλογικά, δημοκρατικά για το κοινό καλό.
·   Πάντοτε ανοιχτές συνεδριάσεις του Δ.Σ., με την Η.Δ. συγκεκριμένη και σε γνώση όλων των μελών του Συνδικάτου, Κεντρικών και Παραρτημάτων, που θα έχουν το δικαίωμα παρέμβασης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τα σημερινά τεχνικά μέσα και υποδομές που διαθέτει το ΙΓΜΕ.
·   Αποφυγή της κατάχρησης των διαδικασιών «κατάστασης έκτακτης ανάγκης» που σήμερα έχουν καθιερωθεί ως η καθημερινότητα στο ΙΓΜΕ. Η κατάχρηση αυτών των διαδικασιών καταλήγει πάντα εις βάρος της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της συμμετοχής, χωρίς να εξασφαλίζουν αποτελεσματικότητα.
·   Σε ότι αφορά στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, αυτές θα συγκαλούνται όταν υπάρχει πράγματι ανάγκη, και θα εξασφαλίζεται η πλήρως ισότιμη συμμετοχή των συναδέλφων των Παραρτημάτων, με γνώμη αλλά και ψήφο. Η ΚΕΕ και οι ΤΕΕ καθώς και τα τεχνικά μέσα που διαθέτουμε μπορούν να το εξασφαλίσουν άμεσα, ξεκινώντας την εφαρμογή της από την Γ.Σ. του Ιουλίου.
·   Ενεργοποίηση του θεσμού του Δημοψηφίσματος (όπως προβλέπεται από το καταστατικό), μετά από πλήρη ενημέρωση, για κάθε ιδιαίτερα βαρύνουσα απόφαση σχετικά με το μέλλον του ΙΓΜΕ και των εργαζόμενων σε αυτό.
·   Σαφή καθορισμό της σχέσης μεταξύ του θεσμού του Εκπροσώπου των Εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΙΓΜΕ και του θεσμού του Συνδικάτου,σε επίπεδο τόσο του Δ.Σ. του όσο και των θέσεών του. Η σημερινή ασάφεια και σύγχυση που επικρατεί δημιουργεί συχνά προβλήματα που πρέπει να αποφευχθούν στο μέλλον.

Η Ε.Γ. της ΚΕΣΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: