ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

11 Ιουλίου 2017

Εγγραφο προς Υπ. Εργασίας: Σύγκληση τριμερούς για μη καταβολή δεδουλευμένων

Αχαρνές, 11 - 7 – 2017
Α.Π. 163 / 6.3

ΠΡΟΣ:          Υπουργείο Εργασίας,        Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
                   Κα Έφη Αχτσιόγλου

ΚΟΙΝ.:          ΓΣΕΕ
                        ΕΚΑ
                        ΟΜΕ


Θέμα:    Σύγκληση τριμερούς για μη καταβολή δεδουλευμένων

Σχετικό:       Η με Α.Π. 93/6.3/30-5-2017 έγγραφη επαναφορά αιτήματος σύγκλισης τριμερούς
 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Η αναβολή της τριμερούς συνάντησης για τα θέμα της μη καταβολής δεδουλευμένων στο ΙΓΜΕ), και μάλιστα με την δικαιολογία μέχρι να διορισθεί Διοίκηση στο ΙΓΜΕ, αποτελεί πρόκληση για τους απλήρωτους εργαζόμενους του Ινστιτούτου, δεδομένου ότι, διανύουμε τον 4 μήνα απλήρωτοι και κανείς δεν γνωρίζει μέχρι πότε θα συνεχίσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, παρότι ψηφίστηκε πλέον σχετική ρύθμιση για το ΙΓΜΕ στη Βουλή (άρθρο 5 του Ν.4480/17). Ήδη έχει διοριστεί Γενικός και Βοηθός Διευθυντής στο ΙΓΜΕ (ΦΕΚ 335 ΥΟΔΔ/7-7-2017) και αναμένεται διοίκηση εντός των ημερών, όπως τουλάχιστον επικαλείται το ΥΠΕΝ.
Θεωρούμε ακατανόητη η μη σύσταση της τριμερούς από το Υπουργείο σας, γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η μη εμφάνιση στην τριμερή της εργοδοσίας, ή οι υπεύθυνοι για τον διορισμό διοίκησης στον Δημόσιο Τομέα (όπως στο ΙΓΜΕ), με αποτέλεσμα να εντείνεται η εργοδοτική αυθαιρεσία.
Είναι γνωστό ότι σε ανάλογες περιπτώσεις, απουσίας της εργοδοτικής πλευράς, οι υπηρεσίες σας, αφού γίνει μια πρώτη ανεπιτυχής σύγκλιση, μετά από προειδοποίηση προς τον εργοδότη και αναβολή ολίγων ημερών, συγκαλούν δεύτερη και τελική συνάντηση, εάν δε και πάλι δεν παρουσιαστεί η εργοδοτική πλευρά, η διαδικασία ολοκληρώνεται και οι υπηρεσίες σας προχωρούν στα προβλεπόμενα εκ του νόμου.
Δεδομένου επομένως ότι η πρώτη πρόσκλησή σας, είχε διαβιβασθεί αρμοδίως στις υπηρεσίες του εποπτεύοντος Υπουργείου, χωρίς όμως αυτό να ορίσει εργοδοτικό εκπρόσωπο του Ινστιτούτου, επανερχόμαστε για τρίτη φορά πλέον στο αίτημά μας για ΑΜΕΣΗ (μέσα στην εβδομάδα) σύγκλιση της τριμερούς.
Όπως γνωρίζετε στην τριμερή αυτή θα παραστούν εκτός των νόμιμων εκπροσώπων του Συνδικάτου, εκπρόσωποι και όλων των υπερκείμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΓΣΕΕ, ΕΚΑ, ΟΜΕ). Είναι προφανές επομένως ότι μια επ’ αόριστον καθυστέρηση στη σύγκλιση της τριμερούς συνάντησης λόγω της μη παρουσίας εκπροσώπου της εργοδοτικής πλευράς, όχι μόνο εκθέτουν τα αρμόδια Υπουργεία για καθυστέρηση, αλλά συνολικά την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της προάσπισης και διαφύλαξης των εργατικών δικαιωμάτων.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μεριμνήσετε άμεσα για την τυπική και ουσιαστική άσκηση των αρμοδιοτήτων σας.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην διάθεση σας για την παροχή οποιασδήποτε ενημέρωσης και πληροφορίας που θα θέλατε, εφόσον δε το επιθυμείτε θα ανταποκρινόμασταν σε τυχόν επιθυμία σας για συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά, τόσο για τα προβλήματα, όσο και για τις δυνατότητες του Ινστιτούτου μας να συμβάλλει άμεσα και ενεργά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, αλλά και στις δυνατότητες αύξησης της απασχόλησης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πρόσθετη πληροφορία. 
 Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Μπάτης

Γιάννης Μαυρογιάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια: