ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

22 Απριλίου 2018

Χαιρετίζουμε την ημερίδα του Συνδικάτου των εργαζομένων του ΙΓΜΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Πρέβεζα : 16-4-2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                           Αρ.Πρωτ: 7695

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                         

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πληροφορίες:κα Κοψάρη Δήμητρα                                                            

Δ/νση :            Ελ.Βενιζέλου και Μπαχούμη 1                                  

                        ΤΚ 48100 - Πρέβεζα
Τηλ.2682360656  fax 2682360640           
email  : grammateia@1485.syzefxis.gov.gr                                                     

                                                                                                       Προς

                                                                                           ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΓΜΕ
                                                                                           
                                                                                

Χαιρετίζουμε την ημερίδα του Συνδικάτου των εργαζομένων του ΙΓΜΕ.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση αλλά έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι δεν μας επιτρέπουν να παρευρεθούμε στην ημερίδα.
Με την ευκαιρία της πρόσκλησης θέλουμε για μια ακόμα  φορά να εξάρουμε τον ιδιαίτερο σημαντικό και ξεχωριστό  ρόλο και προσφορά του ΙΓΜΕ στον τόπο μας. Χαιρόμαστε και αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι η περιφερειακή μονάδα του ΙΓΜΕ έχει ως έδρα την Πρέβεζα.
Από την ίδρυσή του έχει συμβάλλει ουσιαστικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής γεγονός ιστορικό που τεκμηριώνει την ανάγκη διατήρησής του και όχι κλεισίματός του και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να διανοηθούμε το κλείσιμο του .
Το επί δεκαετίες προσφερόμενο ερευνητικό έργο του ΙΓΜΕ (νερά, προστασία περιβάλλοντος, γεωτεχνικές μελέτες, ιαματικές πηγές κλπ.) συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή πορεία  του Δήμου μας και θεωρούμε απαραίτητη τη λήψη μέτρων για την αναβάθμιση και όχι τη διάλυση του Ινστιτούτου.
Είναι ζήτημα επιτακτικής ανάγκης , εθνικής υπερηφάνειας και γοήτρου η διατήρηση του ΙΓΜΕ στην Πρέβεζα .Το ΙΓΜΕ  μπορεί επάξια να υπηρετήσει , όπως το κάνει μέχρι τώρα , τους τομείς αξιοποίησης των φυσικών και ορυκτών πόρων, του περιβάλλοντος και της ενεργειακής οικονομίας.
Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τη μέχρι  σήμερα προσφορά του η οποία έχει αναγνωριστεί και καταξιωθεί από την κοινωνία μας .
Το ΙΓΜΕ περιλαμβάνεται στους φορείς των οποίων η προσφορά έχει καταξιωθεί στην κοινωνία, πρέπει να στηριχθεί και να αναπτυχθεί, για την διασφάλιση της ύπαρξης του Ινστιτούτου και των Περιφερειακών του Μονάδων και την αναβάθμιση του ρόλου του στη λύση των προβλημάτων.
Καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας.                                     
                                                 Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                    Χρήστος Μπαΐλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: