ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

11 Μαΐου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

      
                                                                                                           Αθήνα, 11/5/2018
  Συνάδελφοι,

Οι εξελίξεις, μετά την παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε χθες στη Διοίκηση, είναι οι
παρακάτω:

  1. Μας κοινοποιήθηκε το κείμενο της προτεινόμενης τροπολογίας για την παύση της παράνομης παρακράτησης από τους μισθούς μας, το οποίο έχετε λάβει ήδη μέσω mail. Το κείμενο αυτό είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο άρθρο που είχε συμφωνηθεί να περιέχεται στη Σ.Σ.Ε την οποία προτείναμε τον Οκτώβριο του 2017. Από τη στιγμή που θα κατατεθεί ως τροπολογία σε κάποιο Σ.Ν., εκτιμούμε ότι καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις μας για την άμεση επαναφορά του μισθολογίου μας από 1/4/2018.

  2. Η Διοίκηση έκανε δεκτό το αίτημά μας να εισαχθεί ως θέμα προς συζήτηση και λήψης απόφασης στο Δ.Σ., το θέμα της πιθανής αλλαγής του νομικού πλαισίου λειτουργίας του ΙΓΜΕ.

Με αυτά τα δεδομένα, συναινέσαμε στη διεξαγωγή του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ.

Δυστυχώς, στη συζήτηση του θέματος της πιθανής αλλαγής του νομικού πλαισίου του ΙΓΜΕ, το Δ.Σ. απέρριψε την πρότασή μας να πάρει θέση άμεσα, δηλώνοντας δηλαδή ότι δεν υπάρχει προσανατολισμός αλλαγής του νομικού πλαισίου σε Ν.Π.Δ.Δ, με τα περισσότερα μέλη του Δ.Σ. να επικαλούνται αδυναμία προσέγγισης του θέματος λόγω μη πλήρους ενημέρωσής τους για το τι θα συνεπαγόταν από μια τέτοια αλλαγή.

Απέρριψε όμως στην ουσία και την εναλλακτική πρόταση να υπάρξει νέα συνεδρία του Δ.Σ. την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ενημερωθεί διεξοδικά το Δ.Σ. με τις κατάλληλες εισηγήσεις από τους νομικούς συμβούλους του ΙΓΜΕ και του Συνδικάτου για το τι συνεπάγεται μια τέτοια αλλαγή, καθώς και από Υπηρεσιακούς παράγοντες – κυρίως για τους κινδύνους επιχειρησιακής κατάρρευσης του ΙΓΜΕ στον τομέα της εκτέλεσης των έργων και τη δυνατότητα νέων χρηματοδοτήσεων, μη ορίζοντας ημερομηνία για τέτοια συνεδρία.

Μετά και από αυτές τις εξελίξεις είναι ακόμα σαφέστερο ότι η Διοίκηση σχεδιάζει σε συνεργασία με το Υπουργείο, πρόταση αλλαγής του νομικού πλαισίου του ΙΓΜΕ από ΝΠΙΔ σε ΝΠΔΔ, σκοπεύοντας να το προωθήσει χωρίς, ή με μια πολύ σύντομη, προσχηματική διαβούλευση. Το χρονικό διάστημα που θα προωθηθεί αυτό προφανώς εξαρτάται από τη δυνατότητα Διοίκησης και ΥΠΕΝ να καταλήξει σε μια τελική πρόταση με σαφή νομική υπόσταση.

Είναι σαφές επίσης ότι ο μόνος ουσιαστικός στόχος που θα υπηρετεί η αλλαγή του νομικού πλαισίου που θα προωθηθεί με αυτό τον τρόπο, είναι η κατοχύρωση της δυνατότητας μη πληρωμής των υποχρεώσεων του ΙΓΜΕ που απορρέουν από το Συμβόλαιο της Εθνικής προς τους αποχωρήσαντες και εν ενεργεία υπαλλήλους του.

Εμείς, ως Συνδικάτο, δηλώσαμε για άλλη μια φορά ότι:

  1. Θεωρούμε απαράδεκτο, επικίνδυνο και τυχοδιωκτικό να εμπλέκεται το θέμα της επίλυσης των διαφορών εργαζομένων και Ινστιτούτου σε ότι αφορά στο Συμβόλαιο της Εθνικής, με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΙΓΜΕ.

  2. Η πάγια θέση μας, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα αμφισβητηθεί από κανένα στοιχείο και δεδομένο, είναι ότι το καθεστώς του ΝΠΙΔ του ΙΓΜΕ υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη λειτουργία, τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις του. Αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Ινστιτούτου είναι αναγκαίες και μπορούν να υλοποιηθούν μετά την απαραίτητη διαβούλευση και σε συνεργασία με τους εργαζόμενους σε αυτό, καμιά από αυτές όμως δεν απαιτεί αλλαγές ούτε εμποδίζεται από το σημερινό νομικό πλαίσιο λειτουργίας του.

  3. Σε περίπτωση που Διοίκηση και ΥΠΕΝ συνεχίσει να κινείται στην αδιέξοδη κατεύθυνση της αλλαγής του νομικού πλαισίου του ΙΓΜΕ, η απάντηση των εργαζομένων θα είναι η άμεση και συνεχής αγωνιστική δράση, με κάθε δυνατό μέσο, ώστε μην υιοθετηθεί και να ακυρωθεί στην πράξη οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία ή απόφαση.

Στα πλαίσια των δράσεων που έχουμε ήδη συζητήσει και αποφασίσει, υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί η υλοποίηση των κινητοποιήσεων με σχετικές στάσεις εργασίας, όπου το χώρο και το χρόνο υλοποίησής τους θα επιλέξει η Ε.Γ. ή το Δ.Σ., που έχει τη σχετική εξουσιοδότηση της Γ.Σ., ή και η ίδια η Γ.Σ.. με έκτακτη σύγκλισή της, αν εκτιμηθεί αναγκαίο κάτι τέτοιο.

Αναμένουμε επίσης πληροφόρηση από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Λιάκο, για την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων που διατύπωσε στην προηγούμενη συνάντησή μας.

Συνάδελφοι,

Επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε την εκτίμησή μας ότι έχουμε εισέλθει σε άλλη μια από τις πολύ κρίσιμες περιόδους για την ύπαρξη του ΙΓΜΕ, έτσι όπως το θέλουμε και πρέπει να υπάρχει για την Πολιτεία και τους Πολίτες. Μια περίοδο όπου τόσο το δικαίωμά μας στην εργασία όσο και τα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματά μας τίθενται υπό ισχυρή αμφισβήτηση και σοβαρό κίνδυνο ισοπέδωσής τους.

Το μόνο όπλο που έχουμε να αντιπαλέψουμε όλα αυτά, είναι ένα δυνατό, συλλογικό, ενεργό Συνδικάτο. Ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί αυτό είναι η άμεση ανταπόκρισή σας, η ολική συμμετοχή και δράση σας.

Σας καλούμε άλλη μια φορά να συμμετέχετε ενεργά σε όλες τις συζητήσεις, αποφάσεις και δράσεις του Συνδικάτου, για να αποτρέψουμε αρνητικές και δραματικές εξελίξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: