ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

19 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/9/16 Α.Π.: 150/6.2

            Αχαρνές 19/9/16                    Α.Π.: 150/6.2     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΚΥΑ της τιμολόγησης του νερού οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση του
Ο ρόλος του ΙΓΜΕ και των φορέων που ασχολούνται με την διαχείριση του

Την  Τετάρτη 21/9/16 στις 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΚΑ (Μάρνης & Γ΄ Σεπτεμβρίου 48β) συνέντευξη τύπου με θέμα: «Η ΚΥΑ της τιμολόγησης του νερού οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση του,
ο ρόλος του ΙΓΜΕ και των φορέων που ασχολούνται με την διαχείριση του».

Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα σχετικά με τους υδατικούς πόρους της χώρας. Τα προβλήματα αυτά είναι πολλά, σύνθετα και συνδέονται:
·         με τη συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση νερού για διάφορες χρήσεις
·         με τις συνεχώς αυξανόμενες περιβαλλοντικής φύσεως δυσμενείς επιπτώσεις λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων
·         με τις επαναλαμβανόμενες περιόδους ξηρασίας
·         με την έλλειψη σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των υδατικών μας πόρων
·         το σοβαρότερο  όμως είναι η λογική της αντιμετώπισης του σαν ένα εμπορεύσιμο αγαθό και η επιβαλλόμενη από την Οδηγία 2000-60 τιμολόγηση του, που γίνεται πράξη με την ΚΥΑ του ΥΠΕΝ.


Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΙΓΜΕ αντιδρά σε αυτή την λογική εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης κάθε φυσικού και κοινωνικού αγαθού όπως είναι το νερό αλλά και στην υποβάθμιση του Ινστιτούτου (βασικού φορέα στην έρευνα των υπόγειων νερών) που από την επανασύσταση του μετά τον Ιούλη 2015 έχει εγκαταλειφθεί και μαραζώνει.

Καλούμε εκπροσώπους επιστημονικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων που ασχολούνται με το νερό, στη συνέντευξη τύπου προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τα προβλήματα που συνδέονται με την προστασία, ανάπτυξη και διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας και σε συνεργασία για να υπάρξει μέτωπο ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού.

Στα πλαίσια αυτά καλούμε τα ΜΜΕ να προβάλλουν τις απόψεις μας για τόσο σοβαρό θέμα για την ζωή και τον πολιτισμό όπως είναι το νερό.


Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: