ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

24 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣ: Γεν Δ/ντη του ΙΓΜΕ Αχαρνές, 24-10-16 Α.Π. 179/6.1 Α.Π. 179/6.1


Αχαρνές,  24-10-16
                                                                                                                                 Α.Π. 179/6.1


ΠΡΟΣ: Γεν Δ/ντη του ΙΓΜΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο ΔΣ και μέλη ΔΣ του ΙΓΜΕ,
                                 Εργαζόμενους ΙΓΜΕ


Σας κοινοποιούμε την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων 5987/2016 που αν και υπήρχε αντίθετη νομική επιχειρηματολογία της Ν.Υ. του ΙΓΜΕ με βάσει τον νόμο 4354, η οποία δικαιώνει τους εργαζόμενους του ΙΓΜΕ και τους επιστρέφει τα χρήματα τα οποία παρανόμως  κόπηκαν από τους μισθούς όλων των εργαζόμενων στο ΙΓΜΕ από την προηγούμενη Διοίκηση το 2013.
Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι δικαιώθηκαν σε πολλές ακόμη πρωτόδικες αλλά και με την εφετειακή των Ιωαννίνων 67/2016 που δικαιώνει πλήρως την διεκδίκηση των εργαζομένων.
Μετά και τις γνωματεύσεις των κ.κ. Γρηγορίου, Κουκιάδη και Καραμπούλια, σας καλούμε να πάρετε άμεση απόφαση στο ΔΣ που θα πρέπει να συγκαλέσετε συνεδρίαση πριν τις 4/11/2016, για να επιστραφούν όλα τα χρήματα όλων των εργαζομένων, (έστω το 25% που συμφωνεί και ο
Ν. Σύμβουλος της Διοίκησης του ΙΓΜΕ κ. Γρηγορίου), να σταματήσουν οι δικαστικές προσφυγές των εργαζομένων για την διεκδίκηση  του 25% προκειμένου να μην επιβαρύνεται επιπλέον το Δημόσιο από τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα, ποσά για τα οποία θα είστε υπόλογος!

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Χ. Σμυρνιώτης                                                     

Γιάννης Μαυρογιάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια: