ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

22 Απριλίου 2018

Παρεμβάσεις Δημήτρη Μπάτη & Χάρη Σμυρνιώτη στην Ημερίδα 17/4/2018

Δημήτρης Μπάτης
Χάρης Σμυρνιώτης
Να απενταχθεί το πρόγραμμα καταγραφής γεωτρήσεων (ΣΑΜΥ 2), διότι εξευτελίζει το κύρος του ΙΓΜΕ και επιπλέον θέτει σε κίνδυνο σωματικής ακεραιότητας τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν σε αυτό. Να ασχοληθεί το ΙΓΜΕ μόνο με το Επιστημονικό σκέλος του προγράμματος και όχι με την καταγραφή των παράνομων γεωτρήσεων. Το Συνδικάτο ΙΓΜΕ οφείλει να σεβαστεί την διαχρονική άποψη του Συνδικάτου από το 2012 και να πάρει σχετικές πρωτοβουλίες για την απένταξη του, για να προστατέψει το Επιστημονικό κύρος του ΙΓΜΕ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: