ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

19 Ιουνίου 2021

ΑΝΑ.Σ.Α. Για το νικηφόρο αποτέλεσμα στις εκλογες Υπ. Συμβουλίου

 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

(ΑΝΑ.Σ.Α.)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Συνάδελφοι,

 τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπου ο συνδυασμός ΑΝΑ.Σ.Α. αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους με ποσοστό 54,47% καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι οι εργαζόμενοι:

-    Γνωρίζουν ότι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρειάζονται άτομα συνεπή και με αγωνιστική συνείδηση που τιμούν την ψήφο που τους δίνεται και επιμένουν να έχουν ενεργό παρουσία στα ζητήματα που ανακύπτουν και είναι ικανοί με την γνώση και την εμπειρία τους να σταθούν επάξια στη θέση που τους αναθέτουν οι εργαζόμενοι.

 

-    Αποδοκιμάζουν όσους ξεχνούν το καθήκον τους που είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων τους.

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους συναδέλφους ότι έχουμε πλήρη συνείδηση των υποχρεώσεών μας και ότι η συμμετοχή του εκπροσώπου του συνδυασμού μας στον θεσμό αυτό, θα αποβλέπει αδιάκοπα και ανυποχώρητα στην διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, την τήρηση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της νομιμότητας.

 

ΑΝΑΣΑ

16 Ιουνίου 2021

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΗΣ – ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΩΔΗΕίναι κοντά δέκα χρόνια τώρα, που ο συνάδελφος Μιχάλης Πατρώνης μάς έχει συνηθίσει και στην παράλληλη με τα καθήκοντα στο εργαστήριο ΛΙΘΟΣ ενασχόλησή του: αυτήν, του συγγραφέα. Έφθασε λοιπόν αισίως να εκδώσει το 5ο κατά σειρά βιβλίο του, ένα δοκίμιο με τίτλο Τέχνης Εργώδη. Εδώ, ο Μιχάλης αναλύει με τη γνωστή του φιλοσοφική διάθεση τη διαδικασία που ο δημιουργός (τόσο ο καλλιτέχνης όσο και ο χειροτέχνης) ακολουθεί στην πορεία του από τη σύλληψη έως και την υλοποίηση του αντίστοιχου δημιουργήματός του (καλλιτέχνημα ή χειροτέχνημα). Εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές στη διαδικασία αυτή, που πηγάζουν και επιβάλλονται ακριβώς από την ιδιαίτερη φύση των δημιουργημάτων. Επίσης, εξετάζει τη διαδικασία που ακολουθεί από την πλευρά του ο δέκτης των δημιουργημάτων αυτών, ώστε να τα προσλάβει και να τα αξιολογήσει / αξιοποιήσει. Σε κάθε βήμα, συνοδεύει το κείμενο με βιβλιογραφικές αναφορές και διαφωτιστικά παραδείγματα από διάφορες γνωστικές περιοχές. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον βιβλίο, που προσεγγίζει ένα παλαιό θέμα με νέο και πρωτότυπο, όπως θα διαπιστώσετε, τρόπο.15 Ιουνίου 2021

15-6-2021
 Α.Π: 109
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Συνάδελφοι,

 Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη συνάντηση της Ε.Γ. του Συνδικάτου με του Υπουργό ΠΕΝ κ. Σκρέκα, σε πολύ καλό κλίμα.

 Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γ.Δ. ΕΑΓΜΕ.

 Η συζήτηση κινήθηκε στους τρεις βασικούς άξονες που είχαμε ήδη θέσει με το σχετικό υπόμνημα (επισυνάπτεται) και τα βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής:

 1. Σε ότι αφορά την ανάγκη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, μετά από εκτενή συζήτηση για τα αντικείμενα που υπηρετούμε και την ανάγκη ενίσχυσης και διεύρυνσής τους κυρίως στην κατεύθυνση των νερών και του περιβάλλοντος, συμφώνησε με την ανάγκη ενίσχυσης του φορέα και ζήτησε από τη Διοίκηση μια καλά τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει και προωθήσει το αίτημα για τις 27 νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού που αυτή έχει ζητήσει.

 2. Σε ότι αφορά το θέμα των παρακρατήσεων, εξέφρασε την αμφιβολία αν μπορεί η ΕΑΓΜΕ χωρίς σχετική δικαστική απόφαση και ως μη καθολικός διάδοχος του ΙΓΜΕ, να καλύψει τα ποσά που δεν θα γίνει δυνατό να καλυφθούν από τον εκκαθαριστή.
 Συμφώνησε όμως στο δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκε, σε συνεργασία με τη Διοίκηση να διερευνήσουν τις δυνατότητες υπηρέτησής του.

 3. Για το θέμα του ανθυγιεινού επιδόματος, δεσμεύτηκε για άμεση επίλυση με προώθηση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. ΠΡΟΣ:

 ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Κώστα Σκρέκα Αθήνα,

 15/6/2021

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 Με ετούτο το υπόμνημα θέλουμε να παραθέσουμε περιληπτικά τα βασικότερα και πλέον επείγοντα θέματα που αντιμετωπίζει η ΕΑΓΜΕ και το προσωπικό της.

 Το πρώτο είναι η υποστελέχωση του φορέα, που θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία μας. Η ΕΑΓΜΕ οδηγείται μοιραία σε συρρίκνωση και κλείσιμο. Από τον ήδη ανεπαρκή αριθμό των 220 οργανικών θέσεων που όρισε ο ν. 4602/2019 για το φορέα, σήμερα καλύπτονται μόνο 160, μέσω των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης και την απουσία προσλήψεων μόνιμου προσωπικού τα τελευταία 14 χρόνια. Αυτό το διάστημα έχει δρομολογηθεί η κάλυψη 16 θέσεων (εγκεκριμένες για την περίοδο 2020-2021), ενώ εκκρεμεί η έγκριση άλλων 27 που έχει αιτηθεί η Διοίκηση του φορέα. Η κάλυψη άμεσα όλων των οργανικών θέσεων της ΕΑΓΜΕ με εξειδικευμένο προσωπικό είναι βασική προϋπόθεση ώστε η γεωλογική υπηρεσία της χώρας συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Την αδήριτη ανάγκη άμεσης ενίσχυσης με μόνιμο προσωπικό τεκμηριώνει η απασχόληση σήμερα από το φορέα 70 ατόμων ως εξειδικευμένο προσωπικό υπηρέτησης των εκτελούμενων έργων (ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικών και Υπέρ Τρίτων), με σχέση εργασίας ΣΕΟΧ και ΣΜΕ.

 Το δεύτερο, ιδιαίτερα κρίσιμο επίσης, αφορά τον ορισμό εκκαθαριστή χωρίς να έχει προηγουμένως διευθετηθεί η πολύ σημαντική εκκρεμότητα των αδικαιολόγητων-παράνομων παρακρατήσεων από τους μισθούς των εργαζομένων για την περίοδο 2013-2018, γεγονός που εισάγει σοβαρά προβλήματα για τη λειτουργία και το μέλλον του φορέα. Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ που μεταφέρθηκαν στη νυν ΕΑΓΜΕ βρίσκονται σε εκκρεμότητα σχετικά με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη μη καταβολή των παράνομων παρακρατήσεων στους μισθούς τους από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2018. Μετά τον Ιούλιο του 2018 οι μισθοί των εργαζομένων στο ΙΓΜΕ έχουν αποκατασταθεί, σύμφωνα με άρθρο 20 του ΦΕΚ Α’ 183/30-10-18.

 Το συνολικό ποσό αυτής της εκκρεμότητας έχει υπολογισθεί από την Υπηρεσία σε 4,6 Μ€, με 0,92Μ€ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΤΗΛ.:213.133.7439 | Κιν. 6944246687 | FAX: 213.133.7466 | email: syndikato@igme.gr &syndikatoigme@gmail.com από αυτά να αφορούν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Ο μόνος πόρος που μπορεί να διαχειριστεί σήμερα ο εκκαθαριστής προς εξυπηρέτηση αυτής της εκκρεμότητας είναι το ποσό που θα εισπραχθεί από την πώληση του ακινήτου ΙΓΜΕ στην Παιανία, ποσό που εκτιμάται ότι δύσκολα θα υπερβεί τα 2,2Μ€. Υπάρχει επίσης ένα εν δυνάμει διαθέσιμο ποσό 0,62Μ€ , που προκύπτει από αχρεώστητη καταβολή από το ΙΓΜΕ ασφαλιστικών εισφορών των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2017. Για το ποσό αυτό έχει ήδη ενημερωθεί το ΕΦΚΑ και ο Υπ. Εργασίας και απαιτούνται ενέργειες για να καταστεί διαθέσιμο για την υπηρέτηση μέρους του ποσού των προ-αναφερόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές αναμένεται να προκύψει ένα υπόλοιπο εκκρεμοτήτων της τάξης των 1,8Μ€, που μετά την ολοκλήρωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας – που αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους - πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός υπηρέτησής τους.

 Έχοντας υπόψη αυτή την ανώμαλη μισθολογικά και εργασιακά κατάσταση, το Συνδικάτο Εργαζομένων στοχεύει σε μια δίκαια και βιώσιμη λύση που θα εξασφαλίζει την εργασιακή ομαλότητα και την αποτελεσματική λειτουργία του φορέα και με δεδομένη την αναγνώριση τόσο από τη Διοίκηση όσο και από το ΥΠΕΝ του δικαίου του αιτήματος.

 Μία τρίτη, ιδιότυπη εργασιακή εκκρεμότητα στο φορέα είναι ότι κανένας από τους εργαζόμενους που υπηρετούν σε θέσεις και ειδικότητες οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, δεν λαμβάνει τέτοιο επίδομα. Αυτό συνέβη διότι στο παρελθόν δεν υπεβλήθησαν / εγκρίθηκαν εμπρόθεσμα από την Υπηρεσία οι σχετικοί κατάλογοι, με βάση το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο. Επιβάλλεται όμως να βρεθεί και εδώ μια δίκαιη λύση, με επανάληψη της διαδικασίας και εμπρόθεσμη υποβολή τουςΕΚΑ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Ταχ. Διεύθ.: Γ’ Σεπτεμβρίου 48Β, 104 33, Αθήνα Τηλ.: 210 88 36 918 ■

■Web Site: www.eka.org.gr ■ e-mail: eka.press@gmail.com


Αρ. Πρωτ.: 4565                   Αθήνα, 14/06/2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την μετατροπή της στάσης εργασίας σε 24ωρη Απεργία, την Τετάρτη 16 Ιουνίου και συλλαλητήριο, στις 6μ.μ. στην πλ. Συντάγματος, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου έκτρωμα του υπουργείου Εργασίας.


Οι δυνάμεις των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος δεν κάμπτονται. Το νομοσχέδιο αντί να βελτιώνεται έστω και σε κάποια άρθρα, μέρα με τη μέρα γίνεται και πιο επιθετικό. Αυτό το νομοσχέδιο δε διορθώνεται, αποσύρεται. Θα είμαστε όλοι εκεί, ενωμένοι, να διαδηλώσουμε ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο, που μόνο στόχο έχει να ισοπεδώσει τα κεκτημένα των εργαζομένων.


Απεργούμε και διαδηλώνουμε ενάντια:

  • Στην κατάργηση  του 8ώρου

  • Στις ατομικές συμβάσεις εργασίας

  • Στο άνοιγμα των Κυριακών σε επιπλέον κλάδους

  • Στην ουσιαστική κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

  • Στην προσπάθεια περαιτέρω αποδυνάμωσης της απεργίας

  • Στην ουσιαστική κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων

  • Στην ουσιαστική κατάργηση του ν.1264 και στην επίθεση στα συνδικάτα


Το ΕΚΑ στηρίζει κάθε απεργιακή κινητοποίηση των συνδικάτων αυτού του διημέρου.


ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 16/6 ΣΤΙΣ 6μ.μ.


Το Δ.Σ.

14 Ιουνίου 2021

ΟΜΕ: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΝΗ

 


Αρ. πρωτ:    262                                                                                                                                                    Αθήνα 14 Ιούνη  2021

                                                                                                             

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΝΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΝΗ

Χαιρετίζουμε τα Σωματεία μας που έδωσαν ηχηρό παρόν στην Απεργία στις 10 Ιούνη!

Συνεχίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα και καλούμε τα Σωματεία μας και τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετάσχουν στις Απεργιακές κινητοποιήσεις και Συλλαλητήριασε όλη την χώρα, στις 16 Ιούνη.

 

Απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα το αντεργατικό έκτρωμα που θέλει να φέρει στη βουλή η κυβέρνηση.

Απαιτούμε να καταργηθεί ολόκληρη η αντεργατική νομοθεσία και οι διατάξεις διευθέτησης του χρόνου εργασίας και ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

 

Στον 21ο αιώνα απαιτούμε από την κυβέρνηση:

Ø  Μείωση του εργάσιμου χρόνου σε 7 ώρες την ημέρα και 35 ώρες την εβδομάδα.

Ø  Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας με καθορισμό του μισθού ώστε να καλυπτει τις  σύγχρονες ανάγκες της εργατικής οικογένειας. 

Ø  Να καταργηθούν όλες οι ελαστικές μορφές εργασίας και οι ατομικές συμβάσεις.

Ø  Να ενισχυθούν και να λειτουργήσουν οι Επιθεωρήσεις Εργασίας.

Ø  Να ενισχυθούν και να εφαρμόζονται από τους εργοδότες όλα τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας για να σταματήσουν τα ατυχήματα στον κλάδο μας

Ø  Να μείνει η ΛΑΡΚΟ ανοιχτή, να μην ξεπουληθεί και  να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα.

Ø Να γίνει δεκτή η πρόταση Νόμου των Συνδικάτων για τα εργασιακά.

                              ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ! ΔΕΝ ΠΑΖΑΡΕΥΟΥΜΕ!

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ !

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ.

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!!!10 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΑΝΑ.Σ.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

(ΑΝΑ.Σ.Α.)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Στις 16/06/2021 προγραμματίστηκαν να γίνουν οι εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Μπροστά στις επικείμενες αυτές διαδικασίες και έχοντας αφουγκραστεί την αξίωση των συναδέλφων μας:

Ø  Να μπει ένα τέλος  σε αυτό το φαύλο κλίμα που τείνει να γίνει καθεστώς στην ΕΑΓΜΕ, ένα καθεστώς αναξιοκρατίας και ανασφάλειας για τους εργαζόμενους,

Ø  Να  μετατρέψουμε  την κομμένη μας ανάσα σε φωνή που θα διεκδικεί επιτέλους τον σεβασμό στους εργαζόμενους, την αξιοπρέπεια, την αξιοκρατία και τη δημοκρατία.

Εμείς που στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο ΑΝΑ.Σ.Α. αποφασίσαμε να δηλώσουμε «το παρών» στις εκλογές αυτές.

Σήμερα που,

- Η κυβέρνηση προσπαθεί να εφαρμόσει ακραία αντεργατική και αντιδημοκρατική πολιτική, κατεδαφίζοντας εργατικές κατακτήσεις δεκαετιών,  

- Η διοίκηση ασκεί μια πολιτική υπονόμευσης του ερευνητικού έργου του ΙΓΜΕ αλλά ακόμη και αποδυνάμωσης αυτής της ΕΑΓΜΕ, αναθέτοντας προκλητικά, αντικείμενα των υπηρεσιακών μονάδων σε ιδιώτες, εφευρίσκοντας εργασίες για να χρηματοδοτήσει από τον κρατικό προϋπολογισμό «ημέτερους ιδιώτες» αντί να προχωρήσει σε προσλήψεις,  υποτιμώντας τους εργαζόμενους και μετατρέποντάς τους σε ιμάντες εξυπηρέτησης των σκοπών της,

- Η ηγεσία της πλειοψηφούσας παράταξης στο συνδικάτο σφυρίζει αδιάφορα για όλα αυτά αλλά και για τα προβλήματα των εργαζομένων, έχοντας μετατραπεί σε συνεργάτη της διοίκησης και όργανο κατευνασμού των αντιδράσεων,

ΜΙΑ ΑΝΑ.Σ.Α., ΕΙΝΑΙ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΑΝΑΓΚΑΙΑ!

Ήδη από το 1911, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, συνιστούσαν έναν συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό, στα πλαίσια της διασφάλισης της μονιμότητας και της επαγγελματικής αυτονομία των δημοσίων υπαλλήλων, προστατεύοντάς τους από την αυθαιρεσία των διοικήσεων και των κυβερνήσεων.

Το σύνταγμα προέβλεπε την ύπαρξη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατοχυρώνοντας την ουδετερότητα της δημόσιας διοίκησης και των υπαλλήλων που υπηρετούν σ΄ αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 1, «είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό» - και όχι την εκάστοτε πολιτική ή κομματική επιρροή και σκοπιμότητα.

Δυστυχώς, η ανάγκη των κυβερνήσεων για τη προώθηση των αντεργατικών και σε αρκετές περιπτώσεις και αντισυνταγματικών πολιτικών, παράλληλα με τα φαινόμενα πελατειακού κομματισμού, μεροληψίας και αναξιοκρατίας που κατατρύχουν την δημόσια διοίκηση, η επιλογή και προώθηση στα διοικητικά όργανα και τους θεσμούς των  κομματικά αρεστών, ο παραμερισμός και η υποβάθμιση των μη αρεστών, συνεχίζουν να υπονομεύουν σε επικίνδυνο σημείο την αξιοπιστία της διοικητικής λειτουργίας αλλά και του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων, πρωτίστως όμως την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των κρατικών λειτουργιών που αυτοί υπηρετούν.

Μέσα στα όρια αυτά της συνταγματικής κατοχύρωσης, έχει κατακτηθεί, ύστερα από επίπονους αγώνες και διεκδικήσεις, η συμμετοχή στα Υπηρεσιακά Συμβούλια αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων. Βέβαια τα Υπηρεσιακά Συμβούλια αποτελούνται από 3 διορισμένα μέλη και 2 αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων. Έτσι οι διοικήσεις έχουν πάντα την απόλυτη πλειοψηφία. Για το λόγο αυτό η στάση των αιρετών είναι ζωτικής σημασίας.

Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, την μονιμοποίηση, την μετάθεση, την μετάταξη, τις προαγωγές, την επιλογή προϊσταμένων, την θέση σε διαθεσιμότητα και δυνητική αργία, ενώ παράλληλα τα Υπηρεσιακά συμβούλια λειτουργούν και σαν πειθαρχικά συμβούλια.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ήταν και παραμένει απολύτως κρίσιμος. Στο όργανο αυτό αποφασίζονται ζητήματα  που αφορούν τα δικαιώματα, το μέλλον και εν τέλει την ίδια την ζωή  των εργαζομένων.

Οι λόγοι για τους οποίους οι αιρετοί εκπρόσωποι συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι  κυρίως οι εξής:

1ον: Για να αποτελούν τους θεματοφύλακες της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της ισονομίας και βέβαια να είναι το ανάχωμα κάθε αυθαιρεσίας της Διοίκησης.

2ον: Για να προασπίζουν σθεναρά το δίκαιο των συναδέλφων τους και τα συμφέροντα αυτών.

Για να επιτύχουν τα παραπάνω, οι αιρετοί, επιβάλλεται να εκπληρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Ø  Να καταγγέλλουν αποκαλύπτοντας τυχόν αυθαιρεσίες της Διοίκησης που  στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων.

Ø  Να απέχουν από κάθε πελατειακή πρακτική και κάθε κομματική ή παραταξιακή ή ακόμα και προσωπική σκοπιμότητα, καθώς και από κάθε πρακτική ενσωμάτωσης στη Διοίκηση.

Ø  Να βρίσκονται κοντά σε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί τις συνέπειες παραλείψεων ή αυθαιρεσιών της Διοίκησης.

Ø  Να είναι γνώστες της νομοθεσίας και συνεχώς να ενημερώνονται, δεδομένης της πολυπλοκότητας, του συνεχώς μεταβαλλόμενου νομοθετικού πλαισίου.

Ø  Να ενημερώνουν τους συναδέλφους για το τι συζητείται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, καθώς και για τη δική τους τοποθέτηση επί των θεμάτων αυτού.

Ø  Να δίδουν μάχες ανιδιοτελώς και να συγκρούονται όταν χρειάζεται με την εκάστοτε Διοίκηση.

Ø  Να λογοδοτούν στους εργαζόμενους.

Για όλους αυτούς τους λόγους, καλούμε τους εργαζόμενους να εμπιστευτούν και να ψηφίσουν τους συναδέλφους του ψηφοδελτίου ΑΝΑ.Σ.Α. (ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ), μια και έχουν αποδείξει ότι θέλουν και μπορούν να υπερασπιστούν ανιδιοτελώς όλους τους συναδέλφους, από ό,τι ετοιμάζουν για εμάς χωρίς εμάς!

Τους διαβεβαιώνουμε παράλληλα ότι η λήψη αποφάσεων στη βάση της αμεροληψίας και της αρχής της ίσης μεταχείρισης, θα αποτελεί πάντοτε την αμετακίνητη επιλογή μας.

Για να γίνουν όλα αυτά επιτακτική αναδεικνύεται η χάραξη μιας αποτελεσματικής πορείας. Και η πορεία αυτή είναι μονόδρομος.

ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑ.Σ.Α.

για ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

Σας καλούμε όλους να αναδείξετε τους εκπροσώπους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, από το ψηφοδέλτιο της αντίστασης και του αγώνα.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΛΩΣΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

03 Ιουνίου 2021

ΟΜΕ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ

 


Αρ. πρωτ:    258                                                                                                                                                      Αθήνα 31 Μάη  2021

                                                                                ΓΕΝΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ

ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΝΗ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΗ 2021

Απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα το αντεργατικό έκτρωμα που θέλει να φέρει στη βουλή η κυβέρνηση.

Απαιτούμε να καταργηθεί ολόκληρη η αντεργατική νομοθεσία και οι διατάξεις διευθέτησης του χρόνου εργασίας και ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

 

Στον 21ο αιώνα απαιτούμε από την κυβέρνηση:

Ø  Μείωση του εργάσιμου χρόνου σε 7 ώρες την ημέρα και 35 ώρες την εβδομάδα.

Ø  Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας με καθορισμό του μισθού ώστε να καλυπτει τις  σύγχρονες ανάγκες της εργατικής οικογένειας. 

Ø  Να καταργηθούν όλες οι ελαστικές μορφές εργασίας και οι ατομικές συμβάσεις.

Ø  Να ενισχυθούν και να λειτουργήσουν οι Επιθεωρήσεις Εργασίας.

Ø  Να ενισχυθούν και να εφαρμόζονται από τους εργοδότες όλα τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας για να σταματήσουν τα ατυχήματα στον κλάδο μας

Ø  Να μείνει η ΛΑΡΚΟ ανοιχτή, να μην ξεπουληθεί και  να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα.

Ø Να γίνει δεκτή η πρόταση Νόμου των Συνδικάτων για τα εργασιακά.

 

Καλούμε τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους του κλάδου μας να βρίσκονται σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα και με τις ενέργειες και παρεμβάσεις που αυτά κρίνουν αναγκαία ,να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης και αντίδρασης ,όλες τις επόμενες ημέρες ξεκινώντας με τις αποφασισμένες Πανελλαδικές δράσεις όπως, τα Συλλαλητήρια της  3 του Ιούνη και την 24 ώρη Πανελλαδική Πανεργατική απεργία – σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα- που αποφασίστηκε για την Πέμπτη 10 Ιούνη του 2021.

 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ! ΔΕΝ ΠΑΖΑΡΕΥΟΥΜΕ!

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ !

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ.

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!!!

    


Πηγή: ΟΜΕ 

13 Μαΐου 2021

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

 


Αρ. πρωτ:    255                                                                                                                                      Αθήνα 13 Μάη  2021

                              

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

135 χρόνια μετά από την απεργία στο Σικάγο για το αιματοβαμμένο 8ωρο, η κυβέρνηση της Ν.Δ, εκμεταλλευόμενη την πανδημία η οποία αποτέλεσε ευκαιρία για την ψήφιση πλήθος αντεργατικών και αντιλαϊκών νόμων που απορρύθμισαν την εργασία και υπονομεύουν την ίδια την κοινωνική συνοχή «ανακοινώσε» νομοσχέδιο με το οποίο νομοθετεί το 10ωρο, αυξάνει το νόμιμο όριο υπερωριών, θεσμοθετεί τις απλήρωτες υπερωρίες,  γενικεύει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, καθιερώνει εξελιγμένες μορφές εκμετάλλευσης, όπως η τηλεργασία ενώ περιλαμβάνει και ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις απολύσεων που κρίνονται άκυρες από τα δικαστήρια θα προβλέπεται «έξτρα αποζημίωση» αντί της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης που ίσχυε μέχρι τώρα.

Παράλληλα, το σχετικό νομοσχέδιο επιβάλλει νέους περιορισμούς των συνδικαλιστικών ελευθεριών για να μην αντιδρούν, οργανώνονται και αντιστέκονται οι εργαζόμενοι: Ορίζει υποχρεωτικό προσωπικό ασφαλείας κατά τις απεργίες (δίνοντας το περιθώριο στις διοικήσεις να ορίζουν το ύψος του με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται το αόριστο 33% των υπηρεσιών), επιδιώκει να καταργήσει το συνδικαλιστικό διάλογο μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και της παράκαμψης των γενικών συνελεύσεων θέτοντας μάλιστα ως προϋπόθεση για να αναγνωρίζεται ως έγκυρη η απόφαση το 50%+1 των μελών του σωματείου (αξιοποιώντας και τον αντίστοιχο νόμο για συμμετοχή 50% + 1 στις συνελεύσεις για κήρυξη απεργίας), τη στιγμή που αυτή η κυβέρνηση έχει εκλεγεί με το 22% του εκλογικού σώματος, ενώ με αντίστοιχα ποσοστά εκλέγονται όλες οι κυβερνήσεις! Επίσης, το νομοσχέδιο ποινικοποιεί άγρια τις καταλήψεις και τις απεργιακές περιφρουρήσεις, μέσω της απαγόρευσης της «άσκησης ψυχολογικής βίας» (κάτι που μπορεί να περιλαμβάνει και το απλό μοίρασμα απεργιακής προκήρυξης).

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ, «πιστή» στην αντεργατική πολιτική της και απόλυτα «πιστή» στους επιχειρηματικούς ομίλους, παρουσίασε χθες το νομοσχέδιο – έκτρωμα για τα εργασιακά  με το θρασύτατο ψευδεπίγραφο σύνθημα «δύναμη στον εργαζόμενο», ενώ κατ΄ουσία δίνει «παντοδυναμία στην εργοδοσία» όπου ουσιαστικά:

1.     Καταργεί το οκτάωρο και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, Καθιέρωση 10ωρης δουλειάς - Ο «φερετζές» της «ψηφιακής κάρτας»

Το νομοσχέδιο προχωρά σε συντριπτικό χτύπημα του 8ωρου με την καθιέρωση 10ωρης δουλειάς, που θα επιβάλλεται από τους εργοδότες με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Μάλιστα, παρά τη μέχρι τώρα προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι το 10ωρο θα επιβάλλεται με ατομική σύμβαση εκεί που δεν υπάρχει σωματείο, ή τις γελοιότητες για «αίτηση του εργαζόμενου», από τη διάταξη προκύπτει το αντίθετο. Συγκεκριμένα, μπορεί να επιβάλλεται με ατομική σύμβαση ακόμα κι αν το συνδικάτο του χώρου διαφωνεί και δεν υπάρχει συλλογική συμφωνία!

2. Προσφέρει «δώρο» στους εργοδότες τις απλήρωτες υπερωρίες,

Και ενώ η κυβέρνηση, θέλοντας να στηρίξει την κατάργηση του 8ωρου, διαφημίζει τη μειωμένη απασχόληση όταν δήθεν «το επιθυμούν οι εργαζόμενοι», την ίδια στιγμή αυξάνει στις 150 ώρες τις υπερωρίες (από 96 στη μεταποίηση και 120 στις υπηρεσίες) τις οποίες μονομερώς θα μπορούν να επιβάλλουν οι επιχειρήσεις, ενισχύοντας το οπλοστάσιο της υπερεκμετάλλευσης και της δουλειάς «ήλιο με ήλιο»! Επιπλέον, επικαλούμενες «επείγουσας φύσης εργασία», ακόμα κι αυτό το όριο των 150 ωρών μπορεί να ξεπερνιέται. Μάλιστα η αύξηση των ωρών θα έρχεται στους εργοδότες και πιο φθηνά, καθώς μέχρι τις 150 ώρες ο εργαζόμενος θα αμείβεται με προσαύξηση μόλις 40%, ενώ με το ισχύον καθεστώς για πάνω από τις 120 ώρες η προσαύξηση είναι 60%.

3. Η κυριακάτικη αργία μετατρέπεται σε σπάνια εξαίρεση

Παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση, που νομιμοποίησε τη δουλειά 32 Κυριακές τον χρόνο για το εμπόριο, η ΝΔ χτυπά αδυσώπητα την κυριακάτικη αργία, τη μοναδική μέρα που μένει ελεύθερη στην εργατική οικογένεια. Δίπλα στους μέχρι τώρα εργαζόμενους που ξέχασαν τι σημαίνει ξεκούραση την Κυριακή, προστίθενται επιπλέον αρκετοί κλάδοι όπως, όπως και οδικός μας των Ορυχείων Μεταλλείων, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και λατομείων, εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, μετά από άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας την Κυριακή θα μπορούν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις για: Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων, στις περιπτώσεις νόμιμων εξωσχολικών δράσεων ιδιωτικών σχολείων, όπως ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, ρητορικοί και άλλοι διαγωνισμοί, αγώνες, προπονήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των φυλάκων, οδηγών και συνοδών λεωφορείων, καθαριστριών, προσωπικού μηχανογράφησης - γραμματείας και κάθε άλλου εργαζόμενου αναγκαίου για τη διενέργεια και ομαλή διεξαγωγή αυτών. Ακόμα, στις περιπτώσεις συντήρησης κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τις ημέρες παρουσίας εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και στις περιπτώσεις προσαρμογής και αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων.

4. Καταργείται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σε «ανεξάρτητη αρχή» μετατρέπεται σύμφωνα με το νομοσχέδιο το ΣΕΠΕ, μια «αρχή» που θα αναλάβει τον «έλεγχο» σε μια αγορά εργασίας με τη «ζούγκλα» να είναι πια κανονικότητα. Στόχευση κυβέρνησης και εργοδοσίας είναι να μην υπάρχει πια καμιά υποχρέωση του υπουργείου Εργασίας για τη στελέχωση της Υπηρεσίας, να μην είναι υπόλογη καμία κυβέρνηση για τις ελλείψεις ή τα πεπραγμένα της, με λίγα λόγια να αφαιρεθεί ακόμα κι αυτό το μέσο που είχαν οι εργαζόμενοι μπας και βρουν το δίκιο τους.

5. Περισσότερη «ελευθερία» για απολύσεις

Υποκριτική πέρα για πέρα είναι και η διάταξη περί «προστασίας από απολύσεις». Στην πράξη οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν προστατεύονται, αλλά ακόμα και στην περίπτωση που δικαιωθούν από τα δικαστήρια δίνεται στον εργοδότη η δυνατότητα, έναντι κάποιου αντιτίμου, να μην επαναπροσλάβει τον απολυμένο. Πρόκειται για ένα ακόμα «σήμα» προς την εργοδοσία ότι έχει πλήρη ασυλία να κάνει ό,τι νομίζει με τους εργαζόμενους, αφού εκτός από το ότι θα μπορεί να τους βάζει να δουλεύουν όσο και όπως θέλει, θα τους ξεφορτώνεται και όποτε θέλει, ξέροντας ότι αν κριθεί άκυρη η απόλυση δεν έχει και την υποχρέωση επαναπρόσληψης. Όσο για τον εργαζόμενο, θα αρκείται σε κάνα ξεροκόμματο «αποζημίωσης» παραπάνω, κι αυτό αν το κατοχυρώνει, με την κινητικότητα που επικρατεί στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 65 δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, καταβάλλοντας μια πρόσθετη αποζημίωση (3 μηνιάτικα μέχρι διπλάσιο της νόμιμης), να ξαποστείλουν τον εργαζόμενο στο σπίτι του και στις ουρές της ανεργίας.

6. Δουλειά από όπου θέλει ο εργοδότης με την τηλεργασία

Ανάλογης κοπής είναι και οι διατάξεις για την τηλεργασία, καθώς το «δικαίωμα στην αποσύνδεση» είναι ο φερετζές για να περάσει όλο το νομοθετικό πλαίσιο που μονιμοποιεί και επεκτείνει στο έπακρο τη νέα αυτή μορφή «ευελιξίας», που ωφελεί τους εργοδότες και αυξάνει την εντατικοποίηση της εργασίας, σβήνοντας τα όρια μεταξύ εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου.

7. Νέα εμπόδια στην απεργία, ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση, καταργεί το δικαίωμα της απεργίας

Η κυβέρνηση επιχειρεί με το νομοσχέδιο μια σαρωτική επίθεση σε κατακτημένες συνδικαλιστικές ελευθερίες, με τον υπουργό Εργασίας να παρουσιάζει τη δράση των συνδικάτων περίπου ως ...εγκληματική ενέργεια, μη μπορώντας να κρύψει το μίσος εργοδοτών και κυβερνήσεων απέναντι στην οργανωμένη - συλλογική διεκδίκηση.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ένα καίριο πλήγμα στο συνταγματικά κατοχυρωμένο απεργιακό δικαίωμα, εισάγοντας την έννοια της «Ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας σε κλάδους κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια της απεργίας». Με τη συγκεκριμένη διάταξη διασφαλίζεται ότι η απεργία μετατρέπεται σε «συμβολική πράξη», αντιγράφοντας αθλιότητες άλλες χώρες με εργαζόμενους που «απεργούν» ...δουλεύοντας, φορώντας μαύρα περιβραχιόνια.

Ετσι, το απεργιακό δικαίωμα καταντά «αδειανό πουκάμισο» αφού για να παρέχεται το 1/3 των υπηρεσιών και μάλιστα πέραν του συνηθισμένου προσωπικού ασφαλείας, πρακτικά θα πρέπει να εργάζονται σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι. Η στόχευση της κυβέρνησης είναι να βγάλει στην «παρανομία» το απεργιακό δικαίωμα και να νομιμοποιήσει την απεργοσπασία.

Το νομοσχέδιο βάζει νέα εμπόδια στη λήψη απόφασης για απεργία, καθώς επιβάλλεται στα σωματεία η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία συνδυάζεται με την προηγούμενη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ περί υποχρεωτικής συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει απεργία τουλάχιστον του 50% των οικονομικά ενεργών μελών του πρωτοβάθμιου συνδικάτου.

Το σκηνικό απεργοσπασίας συμπληρώνεται με τη διάταξη που απαγορεύει την περιφρούρηση της απεργίας καθώς κάτι τέτοιο συνιστά «παράβαση που θα οδηγεί με δικαστική απόφαση στη διακοπή της απεργίας».

8. Ανοίγει η πόρτα των απολύσεων συνδικαλιστών

Το νομοσχέδιο μεριμνά για λογαριασμό της εργοδοσίας και για όσους συνδικαλιστές είναι «αγύριστα κεφάλια» και τολμούν να πάνε κόντρα σε εργοδότες και κυβερνήσεις. Καταργώντας σχετικές προστατευτικές διατάξεις ανοίγει η πόρτα των απολύσεων συνδικαλιστών, καθώς «η απόλυση συνδικαλιστή θα επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο...», ενώ καταργείται η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών - στην οποία συμμετείχαν και δικαστικοί - η οποία έκρινε μέχρι τώρα τη νομιμότητα της απόλυσης συνδικαλιστών. Ετσι τα αφεντικά θα μπορούν να ξεφορτώνονται πιο εύκολα τις όποιες ενοχλητικές φωνές στους χώρους δουλειάς.

Επιπλέον, η δράση των συνδικάτων μπαίνει ακόμα περισσότερο υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του κράτους, μέσα από το «φακέλωμά» τους στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ), το οποίο θα είναι και προϋπόθεση για να μπορούν τα συνδικάτα να διαπραγματεύονται και να υπογράφουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όπως και να προκηρύσσουν απεργίες.

Το φακέλωμα προχωράει παραπέρα, αφού η ηλεκτρονική ψηφοφορία επιβάλλεται και στην περίπτωση της εκλογής των συνδικαλιστικών οργάνων, σε μια ακόμα προσπάθεια να αποκτήσει η εργοδοσία καλύτερη «εικόνα» για το συνδικαλιστικό προφίλ των εργαζομένων...

Και όλα αυτά  που ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ πλασάρονται ως «σύγχρονα και βέλτιστες πρακτικές» για το καλό του εργαζόμενου!!!!

Ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ΣΕΒ και της εργοδοσίας όπου ο εργαζόμενος, εντελώς απροστάτευτος θα βρίσκεται κάτω από ένα καθεστώς διαρκών πιέσεων και εκβιασμών, προκειμένου να αποδεχτεί όλες τις σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης.

Απέναντι σε αυτή την ολομέτωπη επίθεση που δέχεται ο κόσμος της εργασίας και που θα διαμορφώσει εργασιακές συνθήκες ενός σύγχρονου μεσαίωνα η απάντηση είναι μία και μοναδική.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ.

Η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας ,σε πλήρη συντονισμό με το σύνολο του εργατικού κινήματος θα συμμετάσχει ενεργά στον πολύμορφο αγώνα που απαιτείται, ώστε να μην περάσει αυτός ο εργασιακός οδοστρωτήρας δικαιωμάτων και κατακτήσεων του εργατικού κινήματος.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!!!!

                                                                          ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΟΜΕ